Het platform Integriteit zorgt ervoor dat provinciale bestuurders aandacht blijven houden voor integriteit. Ook zorgen zij ervoor dat de gedragscode actueel blijft. Het platform Planning en Control faciliteert de kaderstellende en controlerende rol van Provinciale Staten; voert financieel-technisch overleg; is gesprekspartner voor de accountant en de gedeputeerde Financiën. Het platform Internationalisering zorgt ervoor dat Provinciale Staten aandacht hebben voor het thema Internationalisering. Het uitbouwen van relaties met een aantal andere regio's en focuslanden binnen en buiten Europa valt hieronder.


Contact

Platformbijeenkomst