De plenaire vergadering vindt plaats in de Statenzaal. Rond 17.00 uur wordt gestemd over de onderwerpen die besproken zijn. De stemming over onderwerpen die na 17.00 uur besproken worden schuift door naar de volgende vergadering.

 

De vergaderingen vinden conform het vergaderschema plaats op vrijdagen. Als Statenlid kunt u een verzoek indienen voor het houden van een extra vergadering van Provinciale Staten. Dit verzoek moet gesteund worden door minimaal 11 Statenleden. U kunt voor het aanvragen van een extra vergadering gebruik maken van het standaard sjabloon. Het ingevulde formulier kunt u mailen naar de Statengriffie.

 

 


Contact

Plenaire vergadering