Het Presidium kan Provinciale Staten voorstellen deze te wijzigen. Vindt u dat er zaken in het Reglement van orde moeten wijzigen? Dan kunt u dat aangeven bij de griffie of via uw fractievoorzitter bij het Presidium. 

Bekijk het reglement.

Contact

Reglement van orde (RVO)