Maatschappelijke organisaties presenteren hun visie aan PS. Voor PS is deze bijeenkomst informerend en beeldvormend.

Contact

Ronde tafelbijeenkomst