Het instrument is dus niet bedoeld om vragen te stellen over de opvatting van het college over bepaalde onderwerpen, dat kan bijvoorbeeld via de schriftelijke vragen. U kunt uw technische vragen rechtstreeks aan een ambtenaar of via de griffie stellen. Als de gevraagde informatie niet openbaar is, kunnen de antwoorden niet gegeven worden. 

Rechtstreeks indienen bij een ambtenaar

Als u uw vragen rechtstreeks aan de ambtenaar stelt, krijgt u ook rechtstreeks antwoord. Richtlijn is dat de ambtenaar binnen twee werkdagen het antwoord geeft of als dat niet lukt, laat weten wanneer hij of zij de vragen wel kan beantwoorden.

Via de griffie indienen

U kunt uw vragen ook aan de griffie sturen via statengriffie@brabant.nl. De griffie stuurt uw vraag dan door. De ambtenaar stuurt u de antwoorden toe en zet de griffie daarbij in cc. De vragen en antwoorden, waarvan de griffie een afschrift heeft ontvangen, worden gepubliceerd in het dagbericht en bij het desbetreffende vergaderdossier op iBabs en op de website bij Statenstukken. Antwoorden op informatieverzoeken of verwijzingen daarnaar worden standaard niet in het dagbericht gepubliceerd, tenzij u daar nadrukkelijk om vraagt.

Contact

Technische vragen