De termijnen zijn zoveel mogelijk op dinsdag (voor 12.00 uur) en donderdag (voor 20.00 uur) geconcentreerd. In onderstaande tabel staat een overzicht van de te hanteren termijnen.


Soort bijeenkomst / instrument

Termijn (uitgaande van een Statendag op een vrijdag)

Procedurevergadering: aanleveren format voor themabijeenkomsten

dinsdag 12.00 uur

Statendag: inspreekmoment (aanmelden als inspreker)

dinsdag 12.00 uur

Statendag: spreektijden Statenvergadering

dinsdag 12.00 uur

Statendag: woordvoerders themabijeenkomst

dinsdag 12.00 uur

Statendag: woordvoerders technisch vragenhalfuur

dinsdag 12.00 uur

Statendag: rondvraagmoment (aanmelden vraag)

dinsdag 12.00 uur

Statendag: interpellatiedebat

woensdag 8.00 uur

Statendag: actuele moties

donderdag 20.00 uur

Statendag: mondelinge vragen

donderdag 20.00 uur

Statendag: woordvoerdersoverleg (indienen agendapunten)

donderdag 20.00 uur (veertien dagen voorafgaand aan het woordvoerdersoverleg)