Statenleden kunnen dan aan een lid van het college van Gedeputeerde Staten mondelinge vragen stellen over een actueel en urgent onderwerp.
Zie ook 'mondeling vragen'

Contact

Vragenhalfuurtje PS-vergadering