De PS-woordvoerders van een thema en de inhoudelijk gedeputeerde komen bijeen. Het lid van Gedeputeerde Staten geeft een doorkijk in de strategische beleidsagenda en de lange termijn agenda. Zowel woordvoerders als de leden van Gedeputeerde Staten kunnen agendapunten voor het woordvoerdersoverleg aandragen. De deadline hiervoor ligt op donderdag veertien dagen voor de Statendag waarop het woordvoerdersoverleg plaatsvindt. De deadline ligt om 20.00 uur. Graag ontvangt de griffie bij uw aanvraag een korte motivatie voor het aandragen van het agendapunt.


Contact

Woordvoerdersoverleg