Een Statenlid kan een beroep doen op de ambtelijke organisatie als dat voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijk is. In de praktijk gaat het vaak om ondersteuning bij het opstellen van moties, amendementen en schriftelijke vragen. De griffie verleent deze ondersteuning.

De ambtelijke organisatie kan ook worden ingeschakeld voor het uitzoeken van concrete zaken of het opzoeken van informatie. Uitgebreide ondersteuning is ook mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan de uitwerking van een initiatiefvoorstel. De griffie en ambtelijke organisatie bieden ondersteuning die technisch van aard is, geen politieke ondersteuning.

Contact

Ambtelijke bijstand