Bel 073-6812222

Voor hulpverlening en alarmering belt u 073-6812222 en geeft u aan:

 • Aard van de calamiteit
 • Plaats
 • Aantal slachtoffers
 • Letsel
 • Uw eigen naam en telefoonnummer
 • Ontruiming

Bij het klinken van het ontruimingsignaal (slow whoop) gaat u zo snel mogelijk, zonder gebruik te maken van liften, naar de verzamelplaats het voorplein.

Bedrijfshulpverlening is verantwoordelijk voor:

 • Verlenen van eerste hulp bij ongevallen of plotseling optredende (meer ernstige) ziekte van provinciale medewerkers of bezoekers.
 • Voorkomen, beperken en bestrijden van brand en andere calamiteiten.
 • Alarmeren en evacueren van gebruikers van het provinciehuis.
 • Geven van voorlichting over de ontruimingsprocedures en actualiseren lijst 'ontruimers'
 • Inroepen van hulp bij ongevallen.
 • Aanwezigheid bij het openstellen van het provinciehuis voor een evenement.

Meer informatie

Voor vragen, voorlichting over de BHV, of voor informatie over aanmelding als BHV-er, mailt u bedrijfshulpverlening@brabant.nl.

Zie ook: Beveiliging en receptie

Contact

Bedrijfshulpverlening (BHV)