De begroting bestaat uit een bestuurlijke inleiding, een aantal programma’s en verplichte paragrafen. Hoewel de term begroting wijst op een financieel document, is de begroting vooral een richtinggevend beleidsdocument.