Indien u als statenlid als zodanig lid bent van een voor ieder statenlid toegankelijke, landelijk georganiseerde beroepsvereniging die blijkens de statuten deskundigheidsbevordering of belangenbehartiging van de functie van statenlid (mede) ten doel heeft, dan wordt de contributie van die beroepsvereniging ten laste van de provincie vergoed. Dit is niet het geval als gedeputeerde staten van oordeel zijn dat de activiteiten van de vereniging onvoldoende invulling geven aan dit doel. Statenlid.nu is een dergelijke beroepsvereniging waarvan de contributie wordt vergoed.

Contact

Beroepsvereniging