Beeldvorming

Over een onderwerp wordt eerst meer informatie of meer inzicht verkregen. Dit gebeurt tijdens een themabijeenkomst met een informerend karakter. In deze fase worden er nog geen richtinggevende uitspraken gevraagd van de deelnemers.

Oordeelsvorming

Oordeelsvorming gebeurt veelal door middel van een debat onderling of met het college. Vaak wordt er een toelichting gegeven op de eigen overwegingen en meningen over GS-besluiten of initiatiefvoorstellen. Dit gebeurt tijdens een themabijeenkomst met een oordeelvormend karakter. Er wordt niet gewerkt met vaste lidmaatschappen per thema, maar met één woordvoerder per fractie per onderwerp.

In de nieuwe werkwijze van Provinciale Staten is het mogelijk om een beeldvormende en oordeelsvormende bijeenkomst met elkaar te combineren.

Besluitvorming

Besluitvorming vindt altijd plaats via stemming tijdens de PS-vergadering.