Een burgerinitiatief is een uitgewerkt voorstel om zaken te verbeteren, eenvoudiger te maken of af te schaffen. Een burgerinitiatief doet het verzoek aan Provinciale Staten om een voorstel te bespreken en er een standpunt over in te nemen.

Een burgerinitiatief kent verschillende voorwaarden:

  • Het initiatief moet door minimaal 1.000 meerderjarige inwoners van Noord-Brabant, die kiesgerechtigd zijn voor de verkiezingen van de leden van Provinciale Staten Noord-Brabant, zijn ondertekend.
  • Het initiatief moet gaan over onderwerpen of zaken die tot de bevoegdheid van Provinciale Staten behoren.
  • Recent genomen besluiten (korter dan 4 jaar geleden) kunnen niet opnieuw ter discussie worden gesteld.
  • Er kan geen vraag gesteld worden over het provinciale beleid.
  • Het initiatief mag niet gaan over een onderwerp dat de persoonlijke levenssfeer betreft.
  • Het initiatief mag niet gaan over een onderwerp dat in strijd is met de universele verklaring van de rechten van de mens.

Behandeling

Wie een burgerinitiatief wil aanbieden aan Provinciale Staten, kan contact opnemen met de griffie. Zij treffen de voorbereidingen door met de initiatiefnemers in overleg te gaan. Ook kijkt de griffie of het burgerinitiatief voldoet aan de voorwaarden. Wat volgt is een voorstel voor behandeling. Afhankelijk van de complexiteit kan de griffie voorstellen een werkgroep te formeren om de behandeling voor te bereiden.

 

Bekijk de Verordening burgerinitiatief.

Contact

Burgerinitiatief