Een burgerlid kan namens een fractie het woord voeren over een bepaald onderwerp tijdens themabijeenkomsten, rondvraagmoment en woordvoerdersoverleg. Provinciale Staten hebben besloten dat in de bestuursperiode 2015-2019 de eenmansfracties ChristenUnie-SGP en Lokaal Brabant met een burgerlid mogen werken.

Voor burgerleden gelden een aantal rechtspositionele bepalingen (Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten en commissieleden 2016). Binnen de Provincie Noord-Brabant is het ongewenst dat de functie van burgerlid en fractiemedewerker wordt gecombineerd. Reden hiervoor is om duidelijkheid te houden over verschillende rollen.