De griffie stuurt nieuwe Statenleden een kort vragenformulier toe en zorgt voor foto’s. Wijzigen de gegevens of wil een Statenlid om andere redenen gegevens wijzigen? Dan geeft hij dat door aan de griffie.

Contact

CV's Statenleden