De Provinciewet biedt Statenleden de gelegenheid om een verzoek in te dienen om een enquête te laten houden. Hierbij geldt:

  • U kunt een beroep doen op ambtelijke bijstand.
  • U dient uw voorstel via de griffier in bij de voorzitter van PS.
  • PS nemen een besluit over de oordeelsvormende behandeling in een bijeenkomst.
  • Daarna komt het voorstel op de agenda van de eerstvolgende PS-vergadering
  • Bij een meerderheid voor het voorstel stellen PS een onderzoekscommissie in.
  • Deze commissie bestaat uitsluitend uit Statenleden, waarbij een minimum geldt van 3 Statenleden.