De Provinciewet en Verordening onderzoeksrecht van Provinciale Staten van Noord-Brabant biedt Statenleden de mogelijkheid om een verzoek in te dienen om een enquête te laten houden. Hierbij geldt:

  • De onderzoekscommissie is bevoegd tot het zelfstandig doen van onderzoek indien zij dat in het belang van het onderzoek nodig acht.
  • Onderzoek geschiedt door een door Provinciale Staten in te stellen commissie die bestaat uit ten minste drie statenleden
  • De onderzoekscommissie heeft recht op ambtelijke bijstand.
  • Getuigen en deskundigen kunnen onder ede worden gehoord.
  • De onderzoekscommissie brengt van haar bevindingen bij de onderzoeken een openbaar schriftelijk verslag uit aan Provinciale Staten en aan Gedeputeerde Staten.

Wilt u een onderzoek instellen dan geldt hiervoor de volgende procedure:

  • U dient uw voorstel via de griffier in bij de voorzitter van PS.
  • In dit verzoek geeft u het onderwerp aan van het onderzoek met daar een toelichting bij.
  • Provinciale Staten bepalen per onderzoek uit hoeveel personen de commissie gaat bestaan.