Een extra vergadering vindt plaats indien de voorzitter het nodig oordeelt of als ten minste 11 leden (1/5 van het totale aantal Statenleden) schriftelijk daarom verzoeken. Dit verzoek bevat het onderwerp en de argumentatie voor het verzoek voor een extra vergadering. Een extra vergadering wordt binnen twee weken gehouden. Zie ook artikel 17 van de Provinciewet en artikel 17 van het Reglement van orde Provinciale Staten Noord-Brabant 2017.

Contact

Extra vergadering