Een extra vergadering vindt plaats op voorstel van de voorzitter of als ten minste 11 leden (1/5 van het totale aantal Statenleden) een verzoek indienen. Dit verzoek bevat het onderwerp en de argumentatie voor het spoedeisend karakter van een extra vergadering. De voorzitter bepaalt dag en tijdstip van de extra vergadering, die gehouden wordt uiterlijk binnen 14 dagen na het indienen van het verzoek.

Contact

Extra vergadering