Als er een verandering optreedt in de samenstelling van de fractie, bijvoorbeeld door afsplitsing of ontslag van een Statenlid, dan meldt de fractievoorzitter dit aan de voorzitter van PS. Daarnaast moet elke fractie de voorzitter informeren over de samenstelling van haar bestuur (fractievoorzitter, secretaris en penningmeester).

Fractiekamers

Elke fractie heeft een fractiekamer met één of meer werkplekken, naar de wens van de fracties. Hoe zij de kamers gebruiken is de verantwoordelijkheid van de fracties zelf. Het presidium beslist over de verdeling van de beschikbare kamers. Uitgangspunt is dat binnen de beschikbare ruimte alle fracties een eigen kamer hebben.