Het kan gebeuren dat u als Statenlid een geschenk krijgt aangeboden. Bij geschenken met een waarde van meer dan 50 euro moet u deze laten registreren bij de griffier. Deze geschenken en giften zijn eigendom van de provincie. Ze krijgen een provinciale bestemming. Geschenken en giften met een geschatte waarde van minder dan 50 euro, hoeft u niet te melden en kunt u behouden.

In principe mag u geen geschenken ontvangen op uw huisadres. Gebeurt dit toch, dan meldt u dit binnen een maand na ontvangst bij de griffier. Die zorgt voor registratie en meldt deze zaak aan het presidium.

De griffier legt een register aan van geschenken met een geschatte waarde van meer dan 50 euro. In het register staat welke bestemming de provincie eraan heeft gegeven. Het register is openbaar en wordt periodiek via internet beschikbaar gesteld. Het Statenlid is verantwoordelijk voor het melden van een relatiegeschenk en de afdracht bij de griffier. Melden kan ook via statengriffie@brabant.nl. In de melding moet worden aangegeven:

  • Datum van ontvangst van het geschenk
  • Omschrijving van het geschenk
  • Van wie het geschenk afkomstig is (schenker)
  • Bij welke gelegenheid het geschonken is;
  • Geschatte waarde van het geschenk;
  • Datum waarop u het geschenk bij de griffier inlevert

Meer informatie

Contact

Geschenk krijgen