Deze worden verstrekt bij aanvang van het statenlidmaatschap/burgerlidmaatschap en dienen ingeleverd te worden bij einde van het lidmaatschap.

Datagebruik

Wanneer internettoegang nodig is, wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van WIFI. Wanneer geen WIFI beschikbaar is, maar het voor de werkzaamheden als Statenlid/burgerlid noodzakelijk is om toch internettoegang te hebben, kan gebruik worden gemaakt van het door de provincie gefaciliteerde data-abonnement. De kosten hiervan komen voor rekening van de provincie waarbij voor gebruik in het buitenland het volgende is afgesproken: er is een limiet t.a.v. de gebruikskosten ad maximaal € 50,- per maand wat betreft buitenlands gebruik op iPad en laptop; in geval van overschrijding geldt het principe van ‘comply & explain’ (pas toe of leg uit). Wanneer het voor de uitoefening van de functie noodzakelijk is om meer kosten te maken in het buitenland, worden hiervoor aparte afspraken gemaakt.

Bruikleenovereenkomst

Nadere afspraken over het gebruik van informatie- en communicatievoorzieningen zijn vastgelegd in een bruikleenovereenkomst, die ieder Statenlid/burgerlid bij ontvangst dient te ondertekenen. Na beëindiging van het Statenlidmaatschap/burgerlidmaatschap levert u deze, met toebehoren, weer in bij het Dienstenplein.

Aanvragen ICT voorzieningen

Bij tussentijdse benoeming vult u samen met de griffie het Formulier afsprakenkader PS-lid (ook wel genoemd: instroomformulier) in. Over de levering van ICT-voorzieningen worden vervolgens nadere afspraken met u gemaakt.

Gestolen of vermist?

Van schade, diefstal of vermissing dient onmiddellijk melding te worden gemaakt bij de griffie. Bij diefstal dient u tevens aangifte bij de politie te doen.

Ondersteuning

Ondersteuning bij het gebruik van apparatuur is mogelijk op werkdagen bij het provinciale Dienstenplein (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur). U kunt hiervoor ook gebruik maken van de telefonische helpdesk voor Statenleden via 073 680 89 89 of via email dienstenplein@brabant.nl.
Het provinciale Dienstenplein ondersteunt ook bij inhoudelijke vragen over de werking van de bijgeleverde software en overige vragen, zoals bijvoorbeeld iBabs. Het Dienstenplein bevindt zich links naast de personeelsingang aan de achterzijde van het gebouw.

Printen

Statenleden kunnen vanaf hun iPad of eigen smartphone gebruik maken van de printers in het provinciehuis.

  • Uw printopdracht met bijlage(n) verstuurt u vanuit uw psbrabant e-mailaccount als e-mail naar mprint@brabant.nl.
  • De printopdracht wordt automatisch verwerkt en geplaatst in een wachtrij voor printopdrachten.
  • Bij elke printopdracht ontvangt u een status e-mail van de printserver waarin u kunt zien in hoeverre een opdracht wordt geaccepteerd dan wel geweigerd.
  • Na een positief bericht kunt u printen.
  • Het is niet mogelijk om instellingen te wijzingen in printereigenschappen.

Contact

Informatie- en communicatievoorzieningen (ICT voorzieningen)