Onder ingekomen stukken worden verstaan:

  • Memo’s van GS
  • Brieven, uitnodigingen en verzoeken van derden

Statenvoorstellen en Statenmededelingen van GS worden niet als ingekomen stuk beschouwd.

Op de agenda van de procedurevergadering
Ingekomen stukken worden geagendeerd op de eerstvolgende procedurevergadering. Alle stukken worden gepubliceerd op IBabs onder de procedurevergadering. Statenmededelingen vindt u, net als de Statenvoorstellen, onder het betreffende thema. Onderaan de agenda staat het overzicht Ingekomen stukken en vindt u alle bijbehorende bijlagen.

Behandeladvies
Per ingekomen stuk staat een behandelvoorstel van de griffie. Dat kan bijvoorbeeld zijn: voor kennisgeving aannemen, toezenden aan het college van Gedeputeerde Staten met het verzoek de behandeling over te nemen of overlaten aan individuele fracties. 

Behandeladvies wijzigen 
Mocht u een behandelvoorstel willen wijzigen, bijvoorbeeld omdat u een Statenmededeling wilt bespreken, kunt u dat aangeven bij uw fractievoorzitter. Uw fractievoorzitter kan dit vervolgens in de procedurevergadering inbrengen.
 

Contact

Ingekomen stukken