Interrupties mogen niet langer zijn dan noodzakelijk is. Ze moeten daarom bestaan uit korte opmerkingen en vragen. Het is niet de bedoeling een uitgebreide inleiding of uiteenzetting te houden.

Geen onderdeel redevoering

Het Statenlid dat het woord voert is niet verplicht op interrupties in te gaan. Bij maximumspreektijden telt de voorzitter de tijd niet mee die gepaard gaat met een interruptie en de beantwoording daarvan.

Vermelden in notulen

Alle interrupties komen in de notulen, tenzij ze niet zijn uitgesproken in een microfoon. Interrumperen is niet mogelijk tijdens een eerste toespraak van een Statenlid in de Statenvergadering (maidenspeech) en tijdens stemverklaringen.

Wijze van interrumperen

Het Statenlid dat wil interrumperen laat dit weten door naar de interruptietafel te lopen en daar in te loggen met een sprekerspasje. De voorzitter ziet op deze manier wie wil interrumperen en stelt hem of haar op een geschikt moment daartoe in de gelegenheid.
Voor interrupties in de 2 commissiezalen gelden grotendeels dezelfde afspraken. Een belangrijk verschil is echter dat ieder Statenlid over een eigen microfoon beschikt en vanaf zijn of haar plaats kan interrumperen.