In het voorstel wordt concreet en gemotiveerd beschreven welke beslissing Provinciale Staten zouden moeten nemen of welk onderwerp Provinciale Staten op haar agenda moet zetten. Als het voorstel aan alle voorwaarden voldoet, zijn Provinciale Staten verplicht het onderwerp op de agenda te zetten voor haar vergadering.

Een inwonersvoorstel kent verschillende voorwaarden:
  • het voorstel moet door minimaal 5.000 inwoners van Noord-Brabant die 16 jaar of ouder zijn, zijn ondertekend;
  • Het voorstel moet gaan over onderwerpen of zaken die tot de bevoegdheid van Provinciale Staten behoren.
  • Recent genomen besluiten (korter dan 2 jaar geleden) kunnen niet opnieuw ter discussie worden gesteld.
  • Er kan geen vraag gesteld worden over het provinciale beleid.

Behandeling

Wie een inwonersvoorstel wil aanbieden aan Provinciale Staten, kan contact opnemen met de griffie. Zij treffen de voorbereidingen door met de initiatiefnemers in overleg te gaan. Ook kijkt de griffie of het voorstel voldoet aan de voorwaarden. Wat volgt is een voorstel voor behandeling. Afhankelijk van de complexiteit kan de griffie voorstellen een werkgroep te formeren om de behandeling voor te bereiden.

Bekijk de Verordening agenderingsrecht.

Contact

Inwonersvoorstel