Intern aanbod

De kosten van uw deelname aan cursussen, congressen, seminars en symposia die in provinciaal belang door of namens de provincie worden aangeboden of worden verzorgd, komen direct voor rekening van de provincie. Voor nieuwe Statenleden bestaat er een inwerkprogramma. Daarnaast worden gezamenlijke opleidingsactiviteiten georganiseerd.

Extern aanbod

Wilt u deelnemen aan een activiteit, die niet door of namens de provincie wordt aangeboden of verzorgd, dan dient u daartoe een gemotiveerde aanvraag in met inhoudelijke informatie en een kostenspecificatie. De griffier beoordeelt de aanvraag. U kunt hiervoor mailen naar statengriffie@brabant.nl.

De kosten komen voor rekening van de provincie als uw deelname van belang is in verband met uw vervulling van het Statenlidmaatschap (artikel 6, Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden). Opleidingen voor individuele Statenleden mogen niet bekostigd worden uit de fractiebijdrage (artikel 8, Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning).