Zij bekijken per onderwerp hoe dit het beste kan worden behandeld en doen voorstellen voor de agenda van de Statendagen. Op de agenda van de procedurevergadering staan alle binnengekomen stukken met daarbij een behandeladvies van de griffie.

Indienen verzoek themabijeenkomst
Tijdens de procedurevergadering kunt u een verzoek indienen voor een themabijeenkomst. Verzoeken dienen gemotiveerd te worden gedaan via het format.

Planning

  • De agenda van de Procedurevergadering vindt u uiterlijk tien dagen voor de vergadering op Ibabs.
  • Verzoeken voor een themabijeenkomst kunt u indienen tot uiterlijk de dinsdag 12.00 uur voor de Procedurevergadering. U kunt ze sturen naar Statengriffie@brabant.nl.
  • De griffie verzamelt alle verzoeken, voorziet deze van een behandelvoorstel en zorgt dat de verzoeken uiterlijk de donderdag voor de Procedurevergadering voor 17.00 uur gebundeld op Ibabs staan. Dit wordt de zogenaamde bespreeklijst genoemd.
  • Tijdens de Procedurevergadering komt alleen de bespreeklijst Procedurevergadering aan de orde

Vragen? De griffie beantwoordt ze graag.

Contact

Procedurevergadering