Er moet voldoende relatie met de provincie en/of een provinciaal thema zijn, in het publieke domein van het provinciehuis worden alleen provinciale uitingen toegestaan en de (eventuele) kosten worden aan Statenfracties doorberekend (overeenkomstig het besluit van Gedeputeerde Staten van 24 september 2013). Om na te gaan of uw activiteit in aanmerking komt voor het gebruik van het Provinciehuis is een checklist opgesteld.

Deze checklist kan als leidraad worden gebruikt. Maatwerk blijft in bepaalde gevallen nodig. Deze checklist wordt ook door het evenementenbureau als toetsingskader gebruikt. 

Contact

Provinciehuis gebruiken