Het presidium kan Provinciale Staten voorstellen deze te wijzigen. Als een Statenlid vindt dat zaken in het Reglement van orde moeten wijzigen, kan hij of zij zich wenden tot de griffie en indien nodig, via zijn of haar fractievoorzitter, tot het presidium.

Bekijk het reglement.

Contact

Reglement van orde (RVO)