Een spoeddebat vindt plaats op voorstel van de voorzitter of als tenminste 11 leden (een 5e van het totale aantal statenleden) een verzoek indienen inclusief vermelding van het onderwerp en argumentatie voor het spoedeisende karakter. De voorzitter bepaalt de dag en tijdstip van het  spoeddebat, dat gehouden wordt uiterlijk binnen 14 dagen na indiening van het verzoek. Voor een spoeddebat gelden de gebruikelijke 2 termijnen per spreker, vergelijkbaar met een regulier debat.