Het instrument is dus niet bedoeld om vragen te stellen over de opvatting van het college over bepaalde onderwerpen, dat kan bijvoorbeeld via de schriftelijke vragen. U kunt uw technische vragen rechtstreeks aan een ambtenaar of via de griffie stellen. Indien de gevraagde informatie niet openbaar is, kan de beantwoording niet ambtelijk worden afgedaan.

Rechtstreeks indienen bij een ambtenaar

Als u uw vragen rechtstreeks aan de ambtenaar stelt, krijgt u ook rechtstreeks antwoord. Richtlijn is dat de ambtenaar binnen twee werkdagen het antwoord geeft of als dat niet lukt laat weten wanneer hij of zij de vragen wel kan beantwoorden.

Via de griffie indienen

U kunt uw vragen ook aan de griffie sturen via statengriffie@brabant.nl. De griffie stuurt uw vraag dan door aan de ambtenaar. Richtlijn is dat de ambtenaar binnen twee werkdagen antwoord geeft, of als beantwoording niet binnen twee werkdagen lukt, laat weten wanneer hij of zij de vragen kan beantwoorden. Hij of zij stuurt u de antwoorden toe en zet de griffie daarbij in cc. De vragen en antwoorden, waarvan de griffie een afschrift heeft ontvangen, worden gepubliceerd in het dagbericht en bij het desbetreffende vergaderdossier op iBabs en de provinciale website. Antwoorden op informatieverzoeken of verwijzingen daarnaar worden standaard niet in het dagbericht gepubliceerd, tenzij u daarom uitdrukkelijk verzoekt.

Contact

Technische vragen