Technische vragen stelt u als u op zoek bent naar feitelijke informatie over onderwerpen, opgestelde stukken en/ of besluiten van het college. Het instrument is dus niet bedoeld om vragen te stellen over de opvatting van het college over bepaalde onderwerpen, dat kan via de schriftelijke vragen.

Rechtstreeks indienen bij een ambtenaar

U kunt uw technische vragen rechtstreeks aan een ambtenaar of via de griffie stellen.
Als u uw vragen rechtstreeks aan de ambtenaar stelt, krijgt u ook rechtstreeks antwoord. Richtlijn is dat de ambtenaar binnen twee dagen laat weten wanneer hij of zij de vragen kan beantwoorden.

Via de griffie indienen

U kunt uw vragen ook aan de griffie sturen via statengriffie@brabant.nl. De griffie stuurt uw vraag dan door aan de ambtenaar. Richtlijn is dat de ambtenaar binnen twee dagen laat weten wanneer hij of zij de vragen kan beantwoorden. Hij of zij stuurt u de antwoorden toe en zet de griffie daarbij in cc.

Contact

Technische vragen