Het gaat om een vaste periode van 16 weken. Een statenlid kan tijdens een Statenperiode 3 keer tijdelijke vervanging aanvragen. De voorzitter van Provinciale Staten beslist over het verzoek voor vervanging.
Voor tijdelijke vervanging in geval van ziekte of zwangerschap is een verklaring van een behandelend arts nodig. Als de voorzitter van Provinciale Staten het verzoek van een statenlid honoreert, stelt de griffie het nodige in het werk om vervanging mogelijk te maken, waaronder contact met het Centraal Stembureau.

De commissie Onderzoek Geloofsbrieven onderzoekt de geloofsbrieven van de kandidaat die een statenlid zal vervangen. Daarop volgt beèˆdiging tot statenlid en geniet hij of zij alle rechten van het Statenlidmaatschap. Het tijdelijk vervangen statenlid ontvangt tijdens de periode van vervanging de volledige vaste vergoeding voor het Statenlidmaatschap en de helft van de vaste onkostenvergoeding.

Contact

Tijdelijke vervanging