Hiervoor gelden de volgende H-vragen:

  • Hebben we bereikt wat we hebben beoogd?
  • Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?
  • Heeft het gekost wat we dach ten dat het zou kosten?

De externe accountant legt in opdracht van Provinciale Staten gelijktijdig een controleverslag  voor. Daarin geeft de accountant een onafhankelijk oordeel over de weergegeven cijfers. In de managementletter doet de accountant aanbevelingen voor verdere verbetering van de financiële administratie en verslaglegging.


Contact

Verantwoording