De hoogte van deze tegemoetkoming bedraagt  € 102,54 per jaar (2016). De provincie betaalt dit bedrag naar evenredigheid maandelijks aan u uit. De hoogte van dit bedrag is gekoppeld aan de rechtspositie van het personeel werkzaam bij de sector Rijk. Indien hier wijzigingen in optreden, wordt dit bedrag naar evenredigheid gewijzigd. Als dat het geval is, informeert de afdeling Personeelszaken u hierover via Brain PS.

Tegemoetkoming bij structurele functionele beperking

Indien sprake is bij u van een structurele functionele beperking (naar oordeel van een arts), dan hebt u op aanvraag, recht op een tegemoetkoming voor de bekostiging van specifieke voorzieningen. U kunt hierbij denken aan spraakapparatuur. Een aanvraag daartoe kunt u indienen bij Gedeputeerde Staten. Neemt u bij vragen over dit onderwerp telefonisch contact op met de afdeling P&O, jurist rechtspositie (06-FLEX) via: 073 681 27 43.

Contact

Vergoeding ziektekosten