Beide maatschappijen geven 10% collectiviteitskorting op het basispakket. Vervolgens geeft IZA 20% collectiviteitskorting op aanvullende pakketten en Zilveren Kruis 15%. Indien u een zorgverzekering bij 1 van deze maatschappijen wenst af te sluiten, dan heeft u een collectiviteitsnummer nodig:

  • Het collectiviteitsnummer van IZA is: 12713.
  • Het collectiviteitsnummer van ZKA is: 207071995.

Meer informatie

Individuele keuze zorgverzekering

Iedereen is tegenwoordig vrij naar eigen keuze een zorgverzekering af te sluiten. Als u besluit naar een andere zorgverzekeraar te willen overstappen, dan dient u de huidige polis uiterlijk op 31 december van een bepaald jaar met ingang van 1 januari van het daarop volgende jaar te op te zeggen. Vervolgens heeft u nog tot 1 februari de tijd om zich aan te melden bij een nieuwe verzekeraar.

Collectieve ongevallenverzekering (uitkering bij overlijden/arbeidsongeschiktheid)

Voor alle Statenleden heeft de provincie een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Met deze verzekering bent u als Statenlid verzekerd tegen het risico, dat u bij de uitoefening van uw werkzaamheden verbonden aan het Statenlidmaatschap als gevolg van een ongeval, overlijdt, blijvend invalide, tijdelijk arbeidsongeschikt wordt, of zich onder geneeskundige behandeling moet stellen. Voorwaarde hierbij is dat de daaraan verbonden kosten niet op een andere wijze worden vergoed (artikel 9 Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden).

Meer informatie
Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Administraties, 06-FLEX via 073 681 22 57

Contact

Verzekeringen