U bent natuurlijk vrij om te kiezen voor een andere ziektekostenverzekering. U kunt regulier per 1 januari overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Dat kan ook tussentijds, mits u bij uw ‘oude werkgever’ collectief verzekerd bent en u wilt overstappen naar één van de collectieve zorgverzekeringen van de provincie Noord-Brabant.

Verzekeringen vergelijken

Via collectiefzorgaanbod.nl kunt u uw huidige zorgverzekering (ook als u deze elders hebt afgesloten) vergelijken met die van de verzekeraars van het collectief zorgaanbod. Hier vindt u overzichten van premies (inclusief collectiviteitskorting) en de belangrijkste vergoedingen voor de basisverzekering en aanvullende (tandarts)verzekeringen die binnen het collectieve contract worden aangeboden. Als u uw keuze gemaakt hebt, kunt u rechtstreeks via deze site een offerte aanvragen en de verzekering sluiten. Voor vragen kunt u terecht bij de betreffende zorgverzekeraars.

Als u besluit naar een andere zorgverzekeraar te willen overstappen, dan dient u de huidige polis uiterlijk op 31 december van een bepaald jaar met ingang van 1 januari van het daarop volgende jaar te op te zeggen. Vervolgens heeft u nog tot 1 februari de tijd om zich aan te melden bij een nieuwe verzekeraar.

Contact

Verzekeringen