Als deze persoon voor deze opengevallen plaats is benoemd, bestaat er geen recht op uitkering bij aftreden.

Voor het statenlid dat zelf om ontslag verzoekt in verband met zwangerschap en bevalling of ziekte geldt, dat een dergelijk (tussentijds) tijdelijk ontslag niet wordt aangemerkt als beëindiging van het Statenlidmaatschap of als aftreden. Dit Statenlid heeft enkel recht op een uitkering met ingang van de datum van aftreden indien hij of zij direct voor aftreden minimaal 6 maanden zonder onderbreking van langer dan 16 weken Statenlid is geweest.

Samengevat

Een statenlid dat tijdelijk vervangt, heeft enkel op grond van dit feit geen recht op een uitkering bij aftreden. Een statenlid aan wie op eigen verzoek tussentijds ontslag is verleend, heeft enkel recht op een uitkering bij aftreden, als u met ingang van de datum van daadwerkelijk aftreden aan de voorwaarde voldoet, dat u direct voor aftreden minimaal 6 maanden zonder onderbreking van langer dan 16 weken statenlid bent geweest.

Waarneming voorzitterschap Provinciale Staten

Het voorzitterschap van Provinciale Staten wordt bij verhindering of ontstentenis van de commissaris waargenomen door een van de vicevoorzitters PS.


Zie ook: Tijdelijke vervanging