Icoon Instrumenten voor statenleden  

 

Algemene instrumenten


Instrumenten bij PS-vergaderingen

Formats voor gebruik instrumentarium PS

Om het u makkelijk te maken en om meer eenduidigheid te creëren voor de buitenwereld, worden formats gehanteerd als leidraad voor uw instrumentarium. Bekijk de formats voor:

  • een motie (art 34 RvO)
  • een actuele motie (art 35 RvO)
  • een amendement (art 33 RvO)
  • een schriftelijke vraag (art 30 RvO)
  • een verzoek voor mondelinge vragen (art 29 RvO)
  • een verzoek voor een interpellatie (art 31 RvO)
  • een verzoek om ambtelijke bijstand (Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning)
  • een verzoek voor een extra vergadering (artikel 17, lid 5 RvO)
  • een format voor een initiatiefvoorstel (artikel 32 RvO)

Contact

Instrumenten voor statenleden en sjablonen