Deze producten zijn uitgereikt tijdens het inwerkprogramma en bevatten informatie over het beleid op hoofdlijnen. De informatie is gestart op 1 april.

De ondersteunende producten zijn: 

  1. Een overdracht ‘Tien voor Brabant: een overzicht van programma’s en trajecten van de afgelopen 4 jaar.
  2. Financieel voorjaarsbericht: de actuele stand van zaken op financieel gebied.
  3. Een strategische verkenning: tien ‘informatiekaarten’, met per kaart één vraagstuk voor de toekomst.

In de producten wordt op hoofdlijnen informatie meegegeven aan een nieuw college; geen grote boekwerken of overdrachtsdossiers. De kernwoorden zijn: transparant, duidelijk, integraal, compact, focus. Bij de strategische verkenning is tevens uitgereikt de Telos duurzaamheidsbalans en de Kiemen van Brabant Kennis.

Contact

Ambtelijke handreiking aan de nieuwe Staten