Zo zijn er wellicht mogelijkheden vanuit de fractiebudgetten. Jaarlijks wordt namelijk budget beschikbaar gesteld voor het functioneren van de fractie. U gaat daar als fractie zelf over; verantwoording van de ingezette middelen vindt plaats via de daarvoor geldende procedure (verordening ambtelijke bijstand en ondersteuning fracties).

Ook bestaat er een centraal onderzoeksbudget voor Provinciale Staten. Dit geldt voor onderzoeksvragen die Statenbreed leven. Wilt u weten of uw vraag hiervoor in aanmerking kan komen? Neem dan contact op met de griffie via statengriffie@brabant.nl, wij denken graag met u mee!

Contact

Eigen onderzoek