Favorieten(0)
Favoriet Er is iets misgegaan, probeer het later opnieuw

Link naar de Factsheet vindt u onder REFERENTIES.

annuleer

Stukken

Periode

De tot en met datum mag niet voor de vanaf datum liggen. De vanaf datum mag niet na de tot en met datum liggen.
Oeps er is iets mis gegaan, probeer het later nog eens
Filter

Statenvoorstel 77/18 Vaststellen provinciaal inpassingsplan `PAS Leegveld, Deurne`

Open Statenvoorstel 77/18 Vaststellen provinciaal inpassingsplan `PAS Leegveld, Deurne` Sluit Statenvoorstel 77/18 Vaststellen provinciaal inpassingsplan `PAS Leegveld, Deurne`

Statenvoorstel 29/16 Addendum grondnota t.b.v. aankoop gronden voor PAS-herstelmaatregelen in Natura 2000-gebieden - Kaderstellend.

Open Statenvoorstel 29/16 Addendum grondnota t.b.v. aankoop gronden voor PAS-herstelmaatregelen in Natura 2000-gebieden - Kaderstellend. Sluit Statenvoorstel 29/16 Addendum grondnota t.b.v. aankoop gronden voor PAS-herstelmaatregelen in Natura 2000-gebieden - Kaderstellend.

Statenmededeling Aanpak Stikstofproblematiek:- Wijziging Beleidsregel Natuurbescherming Noord-Brabant;- Gebiedsgerichte aanpak in Brabant.

Open Statenmededeling Aanpak Stikstofproblematiek:- Wijziging Beleidsregel Natuurbescherming Noord-Brabant;- Gebiedsgerichte aanpak in Brabant. Sluit Statenmededeling Aanpak Stikstofproblematiek:- Wijziging Beleidsregel Natuurbescherming Noord-Brabant;- Gebiedsgerichte aanpak in Brabant.

Statenmededeling Ammoniakmetingen in Noord-Brabant

Open Statenmededeling Ammoniakmetingen in Noord-Brabant Sluit Statenmededeling Ammoniakmetingen in Noord-Brabant

Statenmededeling PAS: consequenties uitspraak Raad van State en vervolgproces

Open Statenmededeling PAS: consequenties uitspraak Raad van State en vervolgproces Sluit Statenmededeling PAS: consequenties uitspraak Raad van State en vervolgproces

Statenmededeling Brief van Minister Schouten aan de Tweede Kamer over het Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Open Statenmededeling Brief van Minister Schouten aan de Tweede Kamer over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) Sluit Statenmededeling Brief van Minister Schouten aan de Tweede Kamer over het Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Statenmededeling Ontwerp inpassingsplan voor PAS-herstelmaatregelen `PAS Westelijke Langstraat, Waalwijk` : Vaststellen en vrijgeven voor zienswijzen

Open Statenmededeling Ontwerp inpassingsplan voor PAS-herstelmaatregelen `PAS Westelijke Langstraat, Waalwijk` : Vaststellen en vrijgeven voor zienswijzen Sluit Statenmededeling Ontwerp inpassingsplan voor PAS-herstelmaatregelen `PAS Westelijke Langstraat, Waalwijk` : Vaststellen en vrijgeven voor zienswijzen

Statenmededeling Analyse uitgifte ontwikkelingsruimte in relatie tot de beleidsregel PAS - periode 1 juli 2017 tot 1 juli 2018

Open Statenmededeling Analyse uitgifte ontwikkelingsruimte in relatie tot de beleidsregel PAS - periode 1 juli 2017 tot 1 juli 2018 Sluit Statenmededeling Analyse uitgifte ontwikkelingsruimte in relatie tot de beleidsregel PAS - periode 1 juli 2017 tot 1 juli 2018

Statenmededeling Ontwerp inpassingsplan voor PAS herstelmaatregelen ”PAS Leegveld, Deurne”: Vaststellen en vrijgeven voor zienswijzen

Open Statenmededeling Ontwerp inpassingsplan voor PAS herstelmaatregelen ”PAS Leegveld, Deurne”: Vaststellen en vrijgeven voor zienswijzen Sluit Statenmededeling Ontwerp inpassingsplan voor PAS herstelmaatregelen ”PAS Leegveld, Deurne”: Vaststellen en vrijgeven voor zienswijzen

Statenmededeling Analyse uitgifte ontwikkelingsruimte in relatie tot de beleidsregel PAS - periode 1 juli 2016 tot 1 juli 2017

Open Statenmededeling Analyse uitgifte ontwikkelingsruimte in relatie tot de beleidsregel PAS - periode 1 juli 2016 tot 1 juli 2017 Sluit Statenmededeling Analyse uitgifte ontwikkelingsruimte in relatie tot de beleidsregel PAS - periode 1 juli 2016 tot 1 juli 2017

Statenmededeling Instemming partiële herziening Programma Aanpak Stikstof met leefgebieden

Open Statenmededeling Instemming partiële herziening Programma Aanpak Stikstof met leefgebieden Sluit Statenmededeling Instemming partiële herziening Programma Aanpak Stikstof met leefgebieden

Statenmededeling Rapport `Pas als kans`

Open Statenmededeling Rapport `Pas als kans` Sluit Statenmededeling Rapport `Pas als kans`

Statenmededeling instemming partiële herziening Programma Aanpak Stikstof

Open Statenmededeling instemming partiële herziening Programma Aanpak Stikstof Sluit Statenmededeling instemming partiële herziening Programma Aanpak Stikstof

Statenmededeling Inzet planologische instrumenten voor de PAS-herstelmaatregelen in/nabij Natura2000 gebieden.

Open Statenmededeling Inzet planologische instrumenten voor de PAS-herstelmaatregelen in/nabij Natura2000 gebieden. Sluit Statenmededeling Inzet planologische instrumenten voor de PAS-herstelmaatregelen in/nabij Natura2000 gebieden.

Statenmededeling Analyse uitgifte ontwikkelingsruimte in relatie tot de beleidsregel PAS.

Open Statenmededeling Analyse uitgifte ontwikkelingsruimte in relatie tot de beleidsregel PAS. Sluit Statenmededeling Analyse uitgifte ontwikkelingsruimte in relatie tot de beleidsregel PAS.

Statenmededeling Stand van zaken uitgifte PAS-ontwikkelingsruimte

Open Statenmededeling Stand van zaken uitgifte PAS-ontwikkelingsruimte Sluit Statenmededeling Stand van zaken uitgifte PAS-ontwikkelingsruimte

Statenmededeling Wijziging Beleidsregel toedeling ontwikkelingsruimte PAS segment 2 Noord-Brabant.

Open Statenmededeling Wijziging Beleidsregel toedeling ontwikkelingsruimte PAS segment 2 Noord-Brabant. Sluit Statenmededeling Wijziging Beleidsregel toedeling ontwikkelingsruimte PAS segment 2 Noord-Brabant.

Statenmededeling instemming partiële herziening Programma Aanpak Stikstof

Open Statenmededeling instemming partiële herziening Programma Aanpak Stikstof Sluit Statenmededeling instemming partiële herziening Programma Aanpak Stikstof

Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Grashoff over `Niet alles kan` eerste advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek

Open Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Grashoff over `Niet alles kan` eerste advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek Sluit Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Grashoff over `Niet alles kan` eerste advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek

Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Grashoff over Stand van zaken brief met inventarisatie projecten die mogelijk gevolgen ondervinden van de PAS-uitspraak

Open Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Grashoff over Stand van zaken brief met inventarisatie projecten die mogelijk gevolgen ondervinden van de PAS-uitspraak Sluit Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Grashoff over Stand van zaken brief met inventarisatie projecten die mogelijk gevolgen ondervinden van de PAS-uitspraak

Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Grashoff over brief Minister Schouten over instelling adviescollege Stikstofproblematiek

Open Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Grashoff over brief Minister Schouten over instelling adviescollege Stikstofproblematiek Sluit Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Grashoff over brief Minister Schouten over instelling adviescollege Stikstofproblematiek

Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Uitspraak van de Raad van State inzake het Programma Aanpak Stikstof

Open Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Uitspraak van de Raad van State inzake het Programma Aanpak Stikstof Sluit Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Uitspraak van de Raad van State inzake het Programma Aanpak Stikstof

Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Aanvulling op het vervolg van het BPO-rapport over de aanpak stikstof en industrie

Open Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Aanvulling op het vervolg van het BPO-rapport over de aanpak stikstof en industrie Sluit Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Aanvulling op het vervolg van het BPO-rapport over de aanpak stikstof en industrie

Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over voortgang intrekken onbenutte PAS-ontwikkelingsruimte

Open Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over voortgang intrekken onbenutte PAS-ontwikkelingsruimte Sluit Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over voortgang intrekken onbenutte PAS-ontwikkelingsruimte

Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over voortgang intrekken onbenutte PAS-ontwikkelingsruimte

Open Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over voortgang intrekken onbenutte PAS-ontwikkelingsruimte Sluit Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over voortgang intrekken onbenutte PAS-ontwikkelingsruimte

Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over `Tussenevaluatie PAS`

Open Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over `Tussenevaluatie PAS` Sluit Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over `Tussenevaluatie PAS`

Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Arrest Europees Hof inzake PAS en hervatting vergunningverlening.

Open Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Arrest Europees Hof inzake PAS en hervatting vergunningverlening. Sluit Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Arrest Europees Hof inzake PAS en hervatting vergunningverlening.

Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Onbenutte ontwikkelingsruimte en intrekken vergunning

Open Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Onbenutte ontwikkelingsruimte en intrekken vergunning Sluit Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Onbenutte ontwikkelingsruimte en intrekken vergunning

Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Arrest Europese Hof inzake PAS

Open Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Arrest Europese Hof inzake PAS Sluit Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Arrest Europese Hof inzake PAS

Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over beantwoording vragen RIVM over ammoniak

Open Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over beantwoording vragen RIVM over ammoniak Sluit Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over beantwoording vragen RIVM over ammoniak

Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over vervolg op het BPO-rapport over de aanpak stikstof en industrie

Open Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over vervolg op het BPO-rapport over de aanpak stikstof en industrie Sluit Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over vervolg op het BPO-rapport over de aanpak stikstof en industrie

Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Uitspraak RvS over schorsing Wnb-vergunningen in het kader van het PAS.

Open Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Uitspraak RvS over schorsing Wnb-vergunningen in het kader van het PAS. Sluit Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Uitspraak RvS over schorsing Wnb-vergunningen in het kader van het PAS.

Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van den Hout over Rapport BPO-pilot `Industrie in de PAS met de Wet natuurbescherming`

Open Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van den Hout over Rapport BPO-pilot `Industrie in de PAS met de Wet natuurbescherming` Sluit Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van den Hout over Rapport BPO-pilot `Industrie in de PAS met de Wet natuurbescherming`

Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van den Hout over toezegging Gedeputeerde informeert PS over de uitvoering rondom de vergunningverlening Natuurbeschermingswet: minder PAS-ontwikkelingsruimte voor Brabantse bedrijven

Open Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van den Hout over toezegging Gedeputeerde informeert PS over de uitvoering rondom de vergunningverlening Natuurbeschermingswet: minder PAS-ontwikkelingsruimte voor Brabantse bedrijven Sluit Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van den Hout over toezegging Gedeputeerde informeert PS over de uitvoering rondom de vergunningverlening Natuurbeschermingswet: minder PAS-ontwikkelingsruimte voor Brabantse bedrijven

Actuele motie Provinciale Staten 25 oktober 2019 `Zorgvuldige keuzes maken als niet alles kan`, ingediend door de VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA

Open Actuele motie Provinciale Staten 25 oktober 2019 `Zorgvuldige keuzes maken als niet alles kan`, ingediend door de VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA Sluit Actuele motie Provinciale Staten 25 oktober 2019 `Zorgvuldige keuzes maken als niet alles kan`, ingediend door de VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA

Gerelateerde moties (Aangenomen)

Open Gerelateerde moties (Aangenomen) Sluit Gerelateerde moties (Aangenomen)

Beantwoording schriftelijke vragen

Open Beantwoording schriftelijke vragen Sluit Beantwoording schriftelijke vragen

Bijlagen

Beantwoording openstaande vragen tijdens themabijeenkomsten PAS

Open Beantwoording openstaande vragen tijdens themabijeenkomsten PAS Sluit Beantwoording openstaande vragen tijdens themabijeenkomsten PAS

Ingekomen stukken Provinciale Staten inzake PAS

Open Ingekomen stukken Provinciale Staten inzake PAS Sluit Ingekomen stukken Provinciale Staten inzake PAS

Bijlagen

Beantwoording door College van Gedeputeerde Staten van openstaande vragen gesteld tijdens de themabijeenkomst Natuur en Milieu over Programma Aanpak Stikstof 30 augustus 2019

Open Beantwoording door College van Gedeputeerde Staten van openstaande vragen gesteld tijdens de themabijeenkomst Natuur en Milieu over Programma Aanpak Stikstof 30 augustus 2019 Sluit Beantwoording door College van Gedeputeerde Staten van openstaande vragen gesteld tijdens de themabijeenkomst Natuur en Milieu over Programma Aanpak Stikstof 30 augustus 2019

Ter informatie aan Provinciale Staten factsheet van Zuidelijke Rekenkamer over Programma Aanpak Stikstof (PAS) provincie Noord-Brabant

Open Ter informatie aan Provinciale Staten factsheet van Zuidelijke Rekenkamer over Programma Aanpak Stikstof (PAS) provincie Noord-Brabant Sluit Ter informatie aan Provinciale Staten factsheet van Zuidelijke Rekenkamer over Programma Aanpak Stikstof (PAS) provincie Noord-Brabant