Favorieten(0)
Favoriet Er is iets misgegaan, probeer het later opnieuw

Betreffen dossiers over inhoudelijke onderwerpen die te maken hebben met VTH, dit gaat veelal over de provinciale opdrachtgeversrol met betrekking tot VTH taken.

annuleer

Stukken

Periode

De tot en met datum mag niet voor de vanaf datum liggen. De vanaf datum mag niet na de tot en met datum liggen.
Oeps er is iets mis gegaan, probeer het later nog eens
Filter

Begrotingswijziging 72/17 Uitvoeringstaken vergunningverlening, toezicht en handhaving Wet natuurbescherming

Open Begrotingswijziging 72/17 Uitvoeringstaken vergunningverlening, toezicht en handhaving Wet natuurbescherming Sluit Begrotingswijziging 72/17 Uitvoeringstaken vergunningverlening, toezicht en handhaving Wet natuurbescherming

Begrotingswijziging 08/16 bevoegdheidsoverdracht Brzo-inrichtingen aan provincie.

Open Begrotingswijziging 08/16 bevoegdheidsoverdracht Brzo-inrichtingen aan provincie. Sluit Begrotingswijziging 08/16 bevoegdheidsoverdracht Brzo-inrichtingen aan provincie.

Statenvoorstel 28/15 Verbetering uitvoering vergunningverlening Nbwet n.a.v. rapport Berenschot met voorstel tot verder terugbrengen van de werkvoorraad.

Open Statenvoorstel 28/15 Verbetering uitvoering vergunningverlening Nbwet n.a.v. rapport Berenschot met voorstel tot verder terugbrengen van de werkvoorraad. Sluit Statenvoorstel 28/15 Verbetering uitvoering vergunningverlening Nbwet n.a.v. rapport Berenschot met voorstel tot verder terugbrengen van de werkvoorraad.

Statenmededeling Jaarverslag Brzo 2018 en Jaarprogramma Brzo 2019

Open Statenmededeling Jaarverslag Brzo 2018 en Jaarprogramma Brzo 2019 Sluit Statenmededeling Jaarverslag Brzo 2018 en Jaarprogramma Brzo 2019

Statenmededeling VTH Indicatoren 2018 (jaarrapportage)

Open Statenmededeling VTH Indicatoren 2018 (jaarrapportage) Sluit Statenmededeling VTH Indicatoren 2018 (jaarrapportage)

Statenmededeling Taakanalyse vergunningverlening, toezicht en handhaving en instrumenteel kader vergunningverlening, toezicht en handhaving (in het omgevingsrecht) : Instrumenteel VTH-kader

Open Statenmededeling Taakanalyse vergunningverlening, toezicht en handhaving en instrumenteel kader vergunningverlening, toezicht en handhaving (in het omgevingsrecht) : Instrumenteel VTH-kader Sluit Statenmededeling Taakanalyse vergunningverlening, toezicht en handhaving en instrumenteel kader vergunningverlening, toezicht en handhaving (in het omgevingsrecht) : Instrumenteel VTH-kader

Statenmededeling Uitrusting en bevoegdheden van provinciale Boa’s bij toezicht en handhaving in natuur- en buitengebied.

Open Statenmededeling Uitrusting en bevoegdheden van provinciale Boa’s bij toezicht en handhaving in natuur- en buitengebied. Sluit Statenmededeling Uitrusting en bevoegdheden van provinciale Boa’s bij toezicht en handhaving in natuur- en buitengebied.

Statenmededeling Versterking toezicht en handhaving in Natuurnetwerk Brabant

Open Statenmededeling Versterking toezicht en handhaving in Natuurnetwerk Brabant Sluit Statenmededeling Versterking toezicht en handhaving in Natuurnetwerk Brabant

Statenmededeling Beantwoording vragen inzake indicatoren vergunningverlening, toezicht en handhaving

Open Statenmededeling Beantwoording vragen inzake indicatoren vergunningverlening, toezicht en handhaving Sluit Statenmededeling Beantwoording vragen inzake indicatoren vergunningverlening, toezicht en handhaving

Statenmededeling Onderzoek kosteneffectiviteit VTH-taken (uitvoering motie M4 Omgevingsdiensten van 21 april 2017)

Open Statenmededeling Onderzoek kosteneffectiviteit VTH-taken (uitvoering motie M4 Omgevingsdiensten van 21 april 2017) Sluit Statenmededeling Onderzoek kosteneffectiviteit VTH-taken (uitvoering motie M4 Omgevingsdiensten van 21 april 2017)

Statenmededeling Jaarverslag Brzo 2017

Open Statenmededeling Jaarverslag Brzo 2017 Sluit Statenmededeling Jaarverslag Brzo 2017

Statenmededeling Provinciale VTH opdracht 2018 en actuele stand van zaken VTH uitvoering

Open Statenmededeling Provinciale VTH opdracht 2018 en actuele stand van zaken VTH uitvoering Sluit Statenmededeling Provinciale VTH opdracht 2018 en actuele stand van zaken VTH uitvoering

Statenmededeling Evaluatie ex art. 217a Provinciewet van de nota Handhavingskoers 2013-2016

Open Statenmededeling Evaluatie ex art. 217a Provinciewet van de nota Handhavingskoers 2013-2016 Sluit Statenmededeling Evaluatie ex art. 217a Provinciewet van de nota Handhavingskoers 2013-2016

Statenmededeling Jaarverslag BRZO 2016 OMWB

Open Statenmededeling Jaarverslag BRZO 2016 OMWB Sluit Statenmededeling Jaarverslag BRZO 2016 OMWB

Statenmededeling VTH-indicatoren 2016 (jaarrapportage omgevingsdiensten)

Open Statenmededeling VTH-indicatoren 2016 (jaarrapportage omgevingsdiensten) Sluit Statenmededeling VTH-indicatoren 2016 (jaarrapportage omgevingsdiensten)

Statenmededeling Bestuursopdracht integrale vergunningverlening, toezicht en handhaving

Open Statenmededeling Bestuursopdracht integrale vergunningverlening, toezicht en handhaving Sluit Statenmededeling Bestuursopdracht integrale vergunningverlening, toezicht en handhaving

Statenmededeling Onderzoeksplan Evaluatie nota Handhavingskoers 2013 - 2016

Open Statenmededeling Onderzoeksplan Evaluatie nota Handhavingskoers 2013 - 2016 Sluit Statenmededeling Onderzoeksplan Evaluatie nota Handhavingskoers 2013 - 2016

Statenmededeling Resultaten actualisatie vergelijkend onderzoek vergunningverlening Natuurbeschermingswet; 'De voorraad weggewerkt?'

Open Statenmededeling Resultaten actualisatie vergelijkend onderzoek vergunningverlening Natuurbeschermingswet; 'De voorraad weggewerkt?' Sluit Statenmededeling Resultaten actualisatie vergelijkend onderzoek vergunningverlening Natuurbeschermingswet; 'De voorraad weggewerkt?'

Statenmededeling Nota van uitgangspunten Verantwoorde vergunningen.

Open Statenmededeling Nota van uitgangspunten Verantwoorde vergunningen. Sluit Statenmededeling Nota van uitgangspunten Verantwoorde vergunningen.

Statenmededeling Voortgang verbetering uitvoering vergunningverlening Nbwet.

Open Statenmededeling Voortgang verbetering uitvoering vergunningverlening Nbwet. Sluit Statenmededeling Voortgang verbetering uitvoering vergunningverlening Nbwet.

Statenmededeling De invoering van de Landelijke handhavingstrategie.

Open Statenmededeling De invoering van de Landelijke handhavingstrategie. Sluit Statenmededeling De invoering van de Landelijke handhavingstrategie.

Statenmededeling VTH-stelsel en voortgang externe veiligheid.

Open Statenmededeling VTH-stelsel en voortgang externe veiligheid. Sluit Statenmededeling VTH-stelsel en voortgang externe veiligheid.

Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Grashoff over digitale monitoring op afstand van vergunde activiteiten door omgevingsdiensten.

Open Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Grashoff over digitale monitoring op afstand van vergunde activiteiten door omgevingsdiensten. Sluit Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Grashoff over digitale monitoring op afstand van vergunde activiteiten door omgevingsdiensten.

Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over afhandeling motie M39 Organiseren Pilot datagedreven toezicht

Open Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over afhandeling motie M39 Organiseren Pilot datagedreven toezicht Sluit Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over afhandeling motie M39 Organiseren Pilot datagedreven toezicht

Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over afhandeling Motie M8; visie doelstelling en uitvoering van VTH-beleid na 2019

Open Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over afhandeling Motie M8; visie doelstelling en uitvoering van VTH-beleid na 2019 Sluit Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over afhandeling Motie M8; visie doelstelling en uitvoering van VTH-beleid na 2019

Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over `de inzet van drones bij monitoring in het buitengebied`

Open Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over `de inzet van drones bij monitoring in het buitengebied` Sluit Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over `de inzet van drones bij monitoring in het buitengebied`

Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over `inzetten op buitengebied bij continueren taskforce`

Open Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over `inzetten op buitengebied bij continueren taskforce` Sluit Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over `inzetten op buitengebied bij continueren taskforce`

Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Boa’s; samenwerking met politie, bodycams en Boaregistratiesysteem.

Open Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Boa’s; samenwerking met politie, bodycams en Boaregistratiesysteem. Sluit Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Boa’s; samenwerking met politie, bodycams en Boaregistratiesysteem.

Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over toezegging Kosteneffectiviteit VTH

Open Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over toezegging Kosteneffectiviteit VTH Sluit Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over toezegging Kosteneffectiviteit VTH

Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Buitengewoon opsporingsambtenaren en geweldsmiddelen

Open Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Buitengewoon opsporingsambtenaren en geweldsmiddelen Sluit Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Buitengewoon opsporingsambtenaren en geweldsmiddelen

Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over VTH in het kader van de Wet natuurbescherming

Open Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over VTH in het kader van de Wet natuurbescherming Sluit Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over VTH in het kader van de Wet natuurbescherming

Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over hoe de aanbevelingen uit het rapport De staat van het mandaat worden opgepakt (Kosteneffectiviteit VTH)

Open Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over hoe de aanbevelingen uit het rapport De staat van het mandaat worden opgepakt (Kosteneffectiviteit VTH) Sluit Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over hoe de aanbevelingen uit het rapport De staat van het mandaat worden opgepakt (Kosteneffectiviteit VTH)

Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Branden bij afvalverwerkers en recyclingbedrijven

Open Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Branden bij afvalverwerkers en recyclingbedrijven Sluit Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Branden bij afvalverwerkers en recyclingbedrijven

Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Toezegging van 28 september 2018 inzake documenten VTH-beleid

Open Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Toezegging van 28 september 2018 inzake documenten VTH-beleid Sluit Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Toezegging van 28 september 2018 inzake documenten VTH-beleid

Memo aan Provinciale Staten van de Commissaris van de Koning over Financiële verantwoording 2017 Taskforce Brabant Zeeland

Open Memo aan Provinciale Staten van de Commissaris van de Koning over Financiële verantwoording 2017 Taskforce Brabant Zeeland Sluit Memo aan Provinciale Staten van de Commissaris van de Koning over Financiële verantwoording 2017 Taskforce Brabant Zeeland

Memo aan Provinciale Staten van de Commissaris van de Koning over Versterking aanpak ondermijning: stand van zaken uitvoering ambities regeerakkoord

Open Memo aan Provinciale Staten van de Commissaris van de Koning over Versterking aanpak ondermijning: stand van zaken uitvoering ambities regeerakkoord Sluit Memo aan Provinciale Staten van de Commissaris van de Koning over Versterking aanpak ondermijning: stand van zaken uitvoering ambities regeerakkoord

Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over `Geuronderzoek bij Rendac`

Open Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over `Geuronderzoek bij Rendac` Sluit Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over `Geuronderzoek bij Rendac`

Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Monitor naleving en handhaving BRZO-bedrijven 2017

Open Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Monitor naleving en handhaving BRZO-bedrijven 2017 Sluit Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Monitor naleving en handhaving BRZO-bedrijven 2017

Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over bijlage bij Statenmededeling `Afdoen toezegging en motie over leges Wet Natuurbescherming`

Open Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over bijlage bij Statenmededeling `Afdoen toezegging en motie over leges Wet Natuurbescherming` Sluit Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over bijlage bij Statenmededeling `Afdoen toezegging en motie over leges Wet Natuurbescherming`

Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Uitspraak RvS over schorsing Wnb-vergunningen in het kader van het PAS.

Open Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Uitspraak RvS over schorsing Wnb-vergunningen in het kader van het PAS. Sluit Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Uitspraak RvS over schorsing Wnb-vergunningen in het kader van het PAS.

Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van den Hout over Update lozingen GenX-stoffen in Brabant

Open Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van den Hout over Update lozingen GenX-stoffen in Brabant Sluit Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van den Hout over Update lozingen GenX-stoffen in Brabant

Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van den Hout over Uitspraak van de Raad van State inzake dwangsom Molenakker / Neerbroek te Boekel

Open Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van den Hout over Uitspraak van de Raad van State inzake dwangsom Molenakker / Neerbroek te Boekel Sluit Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van den Hout over Uitspraak van de Raad van State inzake dwangsom Molenakker / Neerbroek te Boekel

Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van den Hout over Begrotingswijziging 72/17 Uitvoeringstaken Wet natuurbescherming

Open Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van den Hout over Begrotingswijziging 72/17 Uitvoeringstaken Wet natuurbescherming Sluit Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van den Hout over Begrotingswijziging 72/17 Uitvoeringstaken Wet natuurbescherming

Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Niet ontvankelijk verklaren hoger beroep in de zaak OOC.

Open Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Niet ontvankelijk verklaren hoger beroep in de zaak OOC. Sluit Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Niet ontvankelijk verklaren hoger beroep in de zaak OOC.

Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van den Hout over Rapport BPO-pilot `Industrie in de PAS met de Wet natuurbescherming`

Open Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van den Hout over Rapport BPO-pilot `Industrie in de PAS met de Wet natuurbescherming` Sluit Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van den Hout over Rapport BPO-pilot `Industrie in de PAS met de Wet natuurbescherming`

Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over afhandeling Motie M1 Kwaliteitscriteria VTH

Open Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over afhandeling Motie M1 Kwaliteitscriteria VTH Sluit Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over afhandeling Motie M1 Kwaliteitscriteria VTH

Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van den Hout over rapportage naar aanleiding van een ongewoon voorval (lek) bij Eraspo in augustus 2016

Open Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van den Hout over rapportage naar aanleiding van een ongewoon voorval (lek) bij Eraspo in augustus 2016 Sluit Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van den Hout over rapportage naar aanleiding van een ongewoon voorval (lek) bij Eraspo in augustus 2016

Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over procedure Milieuklachtencentrale

Open Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over procedure Milieuklachtencentrale Sluit Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over procedure Milieuklachtencentrale

Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van den Hout met reactie op berichtgeving Omroep Brabant over situatie chemische bedrijven

Open Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van den Hout met reactie op berichtgeving Omroep Brabant over situatie chemische bedrijven Sluit Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van den Hout met reactie op berichtgeving Omroep Brabant over situatie chemische bedrijven

Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van den Hout naar aanleiding van toezegging over geurhinder slibtransporten naar Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) te Moerdijk

Open Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van den Hout naar aanleiding van toezegging over geurhinder slibtransporten naar Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) te Moerdijk Sluit Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van den Hout naar aanleiding van toezegging over geurhinder slibtransporten naar Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) te Moerdijk

Beantwoording Schriftelijke vragen

Open Beantwoording Schriftelijke vragen Sluit Beantwoording Schriftelijke vragen

Bijlagen