Favorieten(0)
Favoriet Er is iets misgegaan, probeer het later opnieuw

annuleer

Stukken

Periode

De tot en met datum mag niet voor de vanaf datum liggen. De vanaf datum mag niet na de tot en met datum liggen.
Oeps er is iets mis gegaan, probeer het later nog eens
Filter

Statenvoorstel 34/19 Partiële herziening inpassingsplan windenergie A16

Open Statenvoorstel 34/19 Partiële herziening inpassingsplan windenergie A16 Sluit Statenvoorstel 34/19 Partiële herziening inpassingsplan windenergie A16

Statenvoorstel 53/19 Verklaring van geen bedenkingen voor de omgevingsvergunning Windpark Karolinapolder, te Steenbergen

Open Statenvoorstel 53/19 Verklaring van geen bedenkingen voor de omgevingsvergunning Windpark Karolinapolder, te Steenbergen Sluit Statenvoorstel 53/19 Verklaring van geen bedenkingen voor de omgevingsvergunning Windpark Karolinapolder, te Steenbergen

Statenvoorstel 02/18 Specificatie van vergunningen voor project windenergieA16

Open Statenvoorstel 02/18 Specificatie van vergunningen voor project windenergieA16 Sluit Statenvoorstel 02/18 Specificatie van vergunningen voor project windenergieA16

Statenvoorstel 99/16 Provinciale coordinatieregeling (PCR) voor project windenergie A16-zone

Open Statenvoorstel 99/16 Provinciale coordinatieregeling (PCR) voor project windenergie A16-zone Sluit Statenvoorstel 99/16 Provinciale coordinatieregeling (PCR) voor project windenergie A16-zone

Statenmededeling Vrijgave ontwerp inpassingsplan Windenergie A16, MER en ontwerp omgevings-vergunningen voor inspraak

Open Statenmededeling Vrijgave ontwerp inpassingsplan Windenergie A16, MER en ontwerp omgevings-vergunningen voor inspraak Sluit Statenmededeling Vrijgave ontwerp inpassingsplan Windenergie A16, MER en ontwerp omgevings-vergunningen voor inspraak

Statenmededeling Provinciaal Inpassingsplan Windenergie A16

Open Statenmededeling Provinciaal Inpassingsplan Windenergie A16 Sluit Statenmededeling Provinciaal Inpassingsplan Windenergie A16

Statenmededeling Voorkeursalternatief Windenergie A16

Open Statenmededeling Voorkeursalternatief Windenergie A16 Sluit Statenmededeling Voorkeursalternatief Windenergie A16

Statenmededeling Provinciaal inpassingsplan Project Windenergie A16 zone.

Open Statenmededeling Provinciaal inpassingsplan Project Windenergie A16 zone. Sluit Statenmededeling Provinciaal inpassingsplan Project Windenergie A16 zone.

Statenmededeling Monitor Wind op Land 2016

Open Statenmededeling Monitor Wind op Land 2016 Sluit Statenmededeling Monitor Wind op Land 2016

Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerden Van Merrienboer en Spierings over Lokale participatie en voortgang Windenergie A16

Open Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerden Van Merrienboer en Spierings over Lokale participatie en voortgang Windenergie A16 Sluit Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerden Van Merrienboer en Spierings over Lokale participatie en voortgang Windenergie A16

Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van Merrienboer over proces monitoring geluid in het project Windenergie A16

Open Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van Merrienboer over proces monitoring geluid in het project Windenergie A16 Sluit Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van Merrienboer over proces monitoring geluid in het project Windenergie A16

Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van Merrienboer over Toezegging themabijeenkomst Ruimte d.d. 15-09-2017 ecologische consequenties van hoge of l

Open Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van Merrienboer over Toezegging themabijeenkomst Ruimte d.d. 15-09-2017 ecologische consequenties van hoge of l Sluit Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van Merrienboer over Toezegging themabijeenkomst Ruimte d.d. 15-09-2017 ecologische consequenties van hoge of l

Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde van Merrienboer over voorkeursalternatief voor het project Windenergie A16

Open Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde van Merrienboer over voorkeursalternatief voor het project Windenergie A16 Sluit Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde van Merrienboer over voorkeursalternatief voor het project Windenergie A16

Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van Merrienboer over reikwijdte en detailniveau van provinciaal inpassingsplan Windenergie A16

Open Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van Merrienboer over reikwijdte en detailniveau van provinciaal inpassingsplan Windenergie A16 Sluit Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van Merrienboer over reikwijdte en detailniveau van provinciaal inpassingsplan Windenergie A16

Memo aan Provinciale Staten door Gedeputeerde Van Merrienboer over gedane toezegging inzake het overleggen van een kaart waarop aangegeven de locaties waarop geen windturbines opgericht kunnen worden.

Open Memo aan Provinciale Staten door Gedeputeerde Van Merrienboer over gedane toezegging inzake het overleggen van een kaart waarop aangegeven de locaties waarop geen windturbines opgericht kunnen worden. Sluit Memo aan Provinciale Staten door Gedeputeerde Van Merrienboer over gedane toezegging inzake het overleggen van een kaart waarop aangegeven de locaties waarop geen windturbines opgericht kunnen worden.

Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van Merrienboer over voorbeeldboek landschappelijke inpassing van windmolens betreft afhandeling toezegging tijdens Themabijeenkomst ruimte 15 juli 2016

Open Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van Merrienboer over voorbeeldboek landschappelijke inpassing van windmolens betreft afhandeling toezegging tijdens Themabijeenkomst ruimte 15 juli 2016 Sluit Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van Merrienboer over voorbeeldboek landschappelijke inpassing van windmolens betreft afhandeling toezegging tijdens Themabijeenkomst ruimte 15 juli 2016

Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van Merrienboer over toezegging overzicht van publieke initiatieven van windmolen die de laatste tien jaar zijn geweigerd binnen de witte gebieden zoals die op de kaarten met restricties voor het plaatsen van windturbines zijn aangegeven.

Open Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van Merrienboer over toezegging overzicht van publieke initiatieven van windmolen die de laatste tien jaar zijn geweigerd binnen de witte gebieden zoals die op de kaarten met restricties voor het plaatsen van windturbines zijn aangegeven. Sluit Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van Merrienboer over toezegging overzicht van publieke initiatieven van windmolen die de laatste tien jaar zijn geweigerd binnen de witte gebieden zoals die op de kaarten met restricties voor het plaatsen van windturbines zijn aangegeven.

Beantwoording Schriftelijke vragen

Open Beantwoording Schriftelijke vragen Sluit Beantwoording Schriftelijke vragen

Bijlagen