Motie M11 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: RyanAir moet zich aan de regels houden, ingediend door ChristenUnie/SGP en GroenLinks (AANGENOMEN)

Dit stuk is opgenomen in de volgende PS Dossiers: