Motie M68 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: rapporteren over inzet drones, ingediend door PVV Noord-Brabant (AANGENOMEN)

Dit stuk is opgenomen in de volgende PS Dossiers: