Motie M72 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: Inzetten op buitengebied bij continueren Taskforce, ingediend door PVV Noord-Brabant (AANGENOMEN)

Dit stuk is opgenomen in de volgende PS Dossiers: