093. Motie M24 Provinciale Staten 15 april 2016 Statenvoorstel 14/16: Onderzoek OV-verbinding Breda - Utrecht, ingediend door PvdA, D66, VVD, SP, ChristenUnie-SGP en Lokaal Brabant. (AANGENOMEN)

Dit stuk is opgenomen in de volgende PS Dossiers: