Ter informatie aan Provinciale Staten reactie van Van Dun Advies op voorstellen van Gedeputeerde Staten voor versnellen van transitie duurzame veehouderij

Dit stuk is opgenomen in de volgende PS Dossiers: