Bijlage 2 Statenvoorstel 41/17 : Besluit Gedeputeerde Staten d.d. 13 juni 2017 tot wijziging van bijlage 2, Verordening natuurbescherming Noord-Brabant.

Dit stuk is opgenomen in de volgende PS Dossiers: