Bijlage 3 Statenvoorstel 41/17 : Toelichting op de Tweede wijzigingsverordening Verordening natuurbescherming Noord-Brabant.

Dit stuk is opgenomen in de volgende PS Dossiers: