Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over versnelling transitie veehouderij: jongvee

Dit stuk is opgenomen in de volgende PS Dossiers: