Bijlage 2 bij Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over versnelling transitie veehouderij : Rapport - Effecten op natuur en milieu (Pouderoyen Compagnons)

Dit stuk is opgenomen in de volgende PS Dossiers: